//facebook pe pagina

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, se aduce la cunoștința publică următorul proiect de act normativ:

  Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor, taxelor și tarifelor locale pentru anul 2021

În conformitate cu prevederile art 7, alin. 4 din Legea nr. 52/2003 “La publicarea anuntului, autoritatea administratiei publice va stabili o perioada de cel putin 10 zile calendaristice pentru proiectele de acte normative prevazute la alin. (2), pentru a primi in scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice.

Proiectul de act normativ supus dezbaterii publice, poate fi consultat:

–         pe site-ul Primăriei Orasului Comarnic – www.primariacomarnic.ro
–         la sediul Primăriei Orasului Comarnic, Str. Republicii,nr.104.

 Termen pentru transmiterea de propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul supus dezbaterii publice: 7 Decembrie 2020.

 

Transmiterea propunerilor, sugestiilor și opiniilor se poate face:

–         prin email pe adresa: secretar.primariacomarnic.ro

–         prin fax la nr. 2444/360.076

–         prin poștă pe adresa Primăriei Orasului Comarnic, Str.Republicii,nr.104

–      

 

Materialele transmise vor purta mențiunea:

 

“Recomandare privind proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor, taxelor și tarifelor locale pentru anul 2021”