Hotarari

Hotararea nr. 113 privind rectificarea bugetului orasului Comarnic pe anul 2018

Hotararea nr. 112 privind stabilirea taxelor si impozitelor locale, precum si a taxelor speciale pentru anul 2019

Hotararea nr. 110 privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate

Hotararea nr. 109 privind modificarea HCL nr. 14/2011

Hotararea nr. 108 privind darea in folosinta gratuita a imobilului din str. Republicii, nr. 13, Clubul Copiilor „Martha Bibescu”

Hotararea nr. 107 privind aprobarea Regulamentului de instituire si administrare a taxei speciale de salubrizare in orasul Comarnic, precum si aprobarea cuantumului taxei de salubrizare

Hotararea nr. 106 privind aprobarea sumelor necesare decontarii cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice din cadrul Scolii Gimanziale Nr. 2 Comarnic

Hotararea nr. 105 privind aprobarea sumelor necesare decontarii cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice din cadrul Liceului „Simion Stolnicu”

Hotararea nr. 104 privind asocierea Orasului Comarnic cu Judetul Prahova in vederea realizarii obiectivului de investitii „Modernizarea unor portiuni de drum din cartierele Ghiosesti, Poiana, Vatra-Sat si Podul Lung din orasul Comarnic”

Hotararea nr. 103 privind rectificarea bugetului orasului Comarnic pe anul 2018

Hotararea nr. 102 privind rectificarea bugetului orasului Comarnic pe anul 2018

Hotararea nr. 101 privind organizarea si desfasurarea manifestarii cultural artistice „Vine, vine … Mos Craciun!”

Hotararea nr. 100 privind aprobarea sumelor necesare decontarii cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice din cadrul Scolii Gimanziale nr.2 Comarnic

Hotararea nr. 99 privind aprobarea sumelor necesare decontarii cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice din cadrul Liceului „Simion Stolnicu”

Hotararea nr. 98 privind aprobarea actualizarii Planului anual de evolutie a tarifelor

Hotararea nr. 97 privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale acordate la nivelul orasului Comarnic, judetul Prahova, in anul 2018

Hotararae nr. 96 privind modificarea organigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate

Hotararea nr. 95 privind rectificarea bugetului orasului Comarnic pe anul 2018

Hotararea nr. 94 privind aprobarea executiei bugetului local al orasului Comarnic la sfarsitul trimestrului III 2018

Hotararea nr. 93 privind aprobarea sumelor necesare decontarii cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice din cadrul Scolii Gimnaziale nr. 2 Comarnic

Hotararea nr. 92 privind aprobarea sumelor necesare decontarii cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice din cadrul Liceului „Simion Stolnicu”

Hotararea nr. 91 privind aprobarea Acordului de Parteneriat intre Unitatea Administrativ Teritoriala a Orasului Comarnic si Asociatia Club Sportiv Comarnic

Hotararea nr. 90 privind aprobarea deplasarii in perioada 23-28 octombrie 2018 la Bruxelles la seminarul „Oportunitati de Investitii in Romania si Belgia” a domnului primar

Hotararea nr. 89 privind revocarea HCL 1/17.01.2011

Hotararea nr. 88 privind asocierea orasului Comarnic cu Judetul Prahova in vederea realizarii lucrarii „Modernizarea strazii Ghiosesti, zona Toplita”

Hotararea nr. 86 privind modificarea HCL 34/2009 prin eliminarea terenului situat in Comarnic, str. Podul Vartos nr. 100

Hotararea nr. 85 privind aprobarea acordului de asociere pentru realizarea achizitiei publice directe comune cu Inspectoratul de Politie Prahova pentru obiectivul „Lucrari de reparatii curente invelitoare sediu Politie Oras Comarnic”

Hotararea nr. 84 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati in urma evaluarii documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie intocmita pentru obiectivul de investitii < Modernizare drum, amenajare acces incinta, executie zid de sprijin si reparatii de curte interioara a Localului  I al Liceului „Simion Stolnicu” >

Hotararea nr. 83 privind aprobarea „Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale acordate la nivelul orasului Comarnic, pentru perioada 2018-2019”

Hotararea nr. 82 privind aprobarea sustinerii financiare Asociatia Sportiva „Viitorul” Comarnic in anul 2018

Hotararea nr. 81 privind aprobarea sustinerii financiare Asociatia Sportiva „Olimpia” Comarnic in anul 2018

Hotararea nr. 80 privind aprobarea sumelor necesare decontarii cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice din cadrul Liceului „Simion Stolnicu”

Hotararea nr. 79 privind aprobarea sumelor necesare decontarii cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice din cadrul Liceului „Simion Stolnicu”

Hotararea nr. 78 privind rectificarea bugetului orasului Comarnic pe anul 2018

Hotararea nr. 66 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati in urma revizuirii documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie intocmita pentru obiectivul de investitii „Modernizarea unor portiuni de drum din cartierele Ghiosesti, Poaiana, Vatra-Sat si Podu-Lung”

Hotararea nr. 65 privind aprobarea achizitionarii unui teren in suprafata de 477 mp

Hotararea nr. 64 privind exprimarea acordului cu privire la imbunatatirea unui drum de acces

Hotararea nr. 63 privind completarea si modificarea HCL 20/2018 privind Regulamentul de acordare a ajutoarelor de urgenta pentru familiile si persoanele care se afla in situatii de necesitate cauzate de calamitati naturale, incendii, accidente si alte situatii deosebite

Hotararea nr. 62 privind modificarea organigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului orasului Comarnic

Hotararea nr. 61 privind inregistrarea Primariei orasului Comarnic in Sistemul National Electronic de Plata online a taxelor si impozitelor utilizand cardul bancar

Hotararea nr. 60 privind desemnarea persoanei care va tine  Registrul  Datoriei Publice si Registrul de Evidenta a Garantiilor Locale

Hotararea nr. 59 privind rectificarea bugetului orasului Comarnic pe anul 2018

Hotararea nr. 58 privind aprobarea sumelor necesare decontarii cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice din cadrul Scolii Gimnaziale Nr. 2 Comarnic

Hotararea nr. 57 privind aprobarea sumelor necesare decontarii cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice din cadrul Liceului „Simion Stolnicu”

Hotararea nr. 56 privind aprobarea Acordului de Parteneriat intre Unitatea Administrativ Teritoriala Oras Comarnic si Asociatia Culturala „Lespezi 2004”

Hotararea nr. 55 privind instituire taxa pentru reparare infrastructura

Hotararea nr. 54 privind aprobarea studiului de oportunitate in vederea concensionarii serviciului public de gestionare a cainilor fara stapan

Hotararea nr. 53 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati si a finantarii de la bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin PNDL, pentru obiectivul de investitii ” Modernizarea unor portiuni de drum din cartierele Vatra-Sat, Podu-Vartos si Ghiosesti”

Hotararea nr. 52 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate al primarului orasului Comarnic

Hotararea nr. 51 privind aprobarea incheierii unui contract de asistenta juridica pe domeniile achizitii publice, fonduri structurale europene si parteneriat public-privat

Hotararea nr. 50 privind inregistrarea Primariei orasului Comarnic in Sistemul National Electronic de Plata online a taxelor si impozitelor utilizand cardul bancar

Hotararea nr. 49 privind modificarea pct.III lit.b din anexa Regulamentului aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr.88/25.10.2016 – privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Salii de Sport Comarnic

Hotararea nr. 48 privind rectificarea bugetului orasului Comarnic pe anul 2018

Hotararea nr. 47 privind aprobarea sumelor necesare decontarii cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice din cadrul Scolii Gimnaziale Nr. 2 Comarnic

Hotararea nr. 46 privind aprobarea sumelor necesare decontarii cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice din cadrul Liceului „Simion Stolnicu”

Hotararea nr. 45 privind aprobarea Acordului de Parteneriat intre Unitatea Administrativ Teritoriala Oras Comarnic si Liceul „Simion Stolnicu” Comarnic

Hotararea nr. 44 privind aprobarea Acordului de Parteneriat intre Unitatea Administrativ Teritoriala Oras Comarnic si Federatia Romana de Orientare

Hotararea nr. 43 privind aprobarea organizarii licitatiei publice in vederea inchirierii spatiului situat in Comarnic, str. Republicii nr. 39

Hotararea nr. 42 privind initierea demersurilor de actualizare a Planului Urbanistic General al orasului Comarnic

Hotararea nr. 41 privind modificare HCL nr.14/28.02.2017

Hotararea nr. 40 privind rectificarea bugetului orasului Comarnic pe anul 2018

Hotararea nr. 39 privind aprobarea executiei bugetului local al orasului Comarnic la sfarsitul trimestrului I 2018

Hotararea nr. 38 privind aprobarea sumelor necesare decontarii cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice din cadrul Scolii Gimnaziale Nr. 2 Comarnic

Hotararea nr. 37 privind aprobarea sumelor necesare decontarii cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice din cadrul Liceului „Simion Stolnicu”

Hotararea nr. 36 privind modificarea HCL nr.28/19.03.2018 de aprobare a contractarii unei finantari rambursabile interne in valoare de 7.500.000 lei

Hotararea nr. 35 privind aprobarea Planului de investitii pe anul 2018 la nivelul sistemului de alimentare cu apa al orasului Comarnic

Hotararea nr. 34 privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei ” Nasterea Maicii Domnului” Ghiosesti, in completarea fondurilor proprii

Hotararea nr. 33 privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei Comarnic, in completarea fondurilor proprii

Hotararea nr. 32 privind aprobarea sumelor necesare decontarii cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice din cadrul Scolii Gimnaziale Nr. 2 Comarnic

Hotararea nr. 31 privind aprobarea sumelor necesare decontarii cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice din cadrul Liceului „Simion Stolnicu”

Hotararea nr. 30 privind aprobarea sustinerii financiare pentru Asociatia Sportiva „Olimpia” Comarnic in anul 2018

Hotararea nr. 29 privind aprobarea sustinerii financiare pentru Asociatia Sportiva „Viitorul” Comarnic in anul 2018

Hotararea nr. 28 privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne in valoare de 7.500.000 lei

Hotararea nr. 27 privind rectificarea bugetului orasului Comarnic pe anul 2018

Hotararea nr. 26 privind aprobarea fazelor de proiectare Nota conceptuala si Tema de proiectare in vederea elaborarii documentatiei tehnico-economica faza SF pentru obiectivul de investitii „Modernizare drum, amenajare acces incinta, executie zid de sprijin si reparatii curte interioara a Localului I al Liceului „Simion Stolnicu”

Hotararea nr. 25 privind aprobarea fazelor de proiectare Nota conceptuala si Tema de proiectare in vederea elaborarii documentatiei tehnico-economica faza SF pentru obiectivul de investitii ” Infiintare parc oras Comarnic”

Hotararea nr. 24 privind modificare HCL  nr.112 de darea in folosinta a unui spatiu situat in Comarnic str. Republicii nr. 1

Hotararea nr. 23 privind reglementarea acordarii esalonarii la plata pentru creantele bugetare restante datorate bugetului local de catre persoanele fizice si juridice

Hotararea nr. 22 privind modificarea HCL nr.13/31.01.2017 privind prelungirea Contractului de Delegare a Gestiunii prin concesionarea serviciului de salubrizare din Orasul Comarnic

Hotararea nr. 21 privind aprobarea sustinerii financiare a Clubului Sportiv „Vulturul” Comarnic in anul 2018

Hotararea nr. 20 privind aprobarea Regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgenta pentru familiile si persoanele care se afla in situatii de necesitate cauzate de calamitati naturale, incendii, accidente si alte situatii deosebite

Hotararea nr. 19 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare si functionare al Biroului Autoritate Tutelara si Protectie Sociala, organizat in subordinea aparatului de specialitate al Primarului orasului Comarnic, Judetul Prahova

Hotararea nr. 18 privind aprobarea sumelor necesare decontarii cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice din cadrul Scolii Gimnaziale nr. 2 Comarnic

Hotararea nr. 17 privind aprobarea sumelor necesare decontarii cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice din cadrul Liceului „Simion Stolnicu”

Hotararea nr. 16 privind instituirea de restrictii de circulatie cu limitare de tonaj pe unele drumuri publice din orasul Comarnic

Hotararea nr. 15 privind instrumentarea proiectului ” Achizitionare utilaj multifunctional in Orasul Comarnic, judetul Prahova”

Hotararea nr. 14 privind aprobarea contractarii unei finantari interne in valoare de 7.500.000 lei

Hotararea nr. 13 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locala a orasului Comarnic in perioada 2014-2020

Hotararea nr. 12 privind aprobarea bugetului orasului Comarnic pe anul 2018

Hotararea nr. 11 privind aprobarea organizarii pasunatului si exploatarii pajistilor permanente aflate in domeniul public si privat al orasului Comarnic

Hotararea nr. 10 privind darea in administrare a unui teren in suprafata de 1371 mp

Hotararea nr. 9 privind stabilirea salariilor de baza aferente functiilor din cadrul familiei ocupationale „Administratie”, utilizate in cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului Comarnic si serviciilor publice, fara personalitate juridica, aflate in subordinea Consiliului Local Comarnic pentru anul 2018

Hotararea nr. 8 privind aprobarea Planului de lucrari de interes local pe anul 2018 pentru beneficiarii venitului minim garantat

Hotararea nr. 7 privind aprobarea numarului de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav

Hotararea nr. 6 privind aprobarea retelei scolare din orasul Comarnic pentru anul scolar 2018-2019

Hotararea nr. 5 privind aprobarea executiei bugetului local al orasului Comarnic la sfarsitul trimestrului IV 2017

Hotararea nr. 4  privind numirea in functia de consilier local in cadrul Consiliului Local Comarnic a domnului Savu Dumitru

Hotararea nr. 3 privind constatarea incetarii mandatului de consilier local al doamnei Scumpu Elena Dorina

Hotararea nr. 2 privind repartizarea si utilizarea excedentului bugetului local al anului 2017

Hotararea nr. 1 privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii dezvoltare pe anul 2017

Hotarare nr. 112 privind darea in folosinta a unui spatiu situat in Comarnic str. Republicii nr.1

Hotarare nr. 111 privind rectificarea bugetului orasului Comarnic pe anul 2017

Hotarare nr. 109 privind modificarea statului de functii al aparatului  de specialitate  al primarului orasului Comarnic

Hotarare nr. 108 privind asocierea Orasului Comarnic cu Judetul Prahova in vederea realizarii lucrarii „Amenajari exterioare Centru SMURD ,  clinica medicala si spatii de cazare-oras Comarnic”

Hotarare nr. 107 privind aprobarea sumelor necesare decontarii cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice din cadrul Scolii GImnaziale nr. 2 Comarnic

Hotarare nr. 106 privind aprobarea sumelor necesare decontarii cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice din cadrul Scolii GImnaziale nr. 2 Comarnic

Hotarare nr. 105 privind aprobarea sumelor necesare decontarii cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice din cadrul Liceului „Simion Stolnicu”

Hotarare nr. 104 privind aprobarea sumelor necesare decontarii cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice din cadrul Liceului „Simion Stolnicu”

Hotarare nr. 103 privind stabilirea taxelor si impozitelor locale, precum si a taxelor speciale pentru anul 2018

Hotarare nr. 102 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezutati in urma revizuirii devizului general in conformitate cu HG 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost, pentru realizarea obiectivului de investitii < Modernizarea unor portiuni de drum din cartierele Vatra-Sat, Podu-Vartos si Ghiosesti> si asigurarii cofinantarii

Hotarare nr. 101 privind organizarea si desfasurarea manifestarii cultural artistice „Vine,vine Mos Craciun”

Hotarare nr. 100 privind rectificarea bugetului orasului Comarnic pe anul 2017

Hotarare nr. 81 privind aprobarea restituirii sumei primite pentru derularea proiectului cu finantare din fonduri europene, ” Modernizarea unor tronsoane de drum din Orasul Comarnic”

Hotarare nr. 80 privind aprobarea asigurarii cofinantarii realizarii obiectivului de investitie „Modernizarea unor portiuni de drum din cartierele Vatra-Sat, Podu-Vartos si Ghiosesti din orasul Comarnic”

Hotarare nr. 79 privind aprobarea asigurarii cofinantarii realizarii obiectivului de investitie ” Lucrari de consolidare, reparatii generale si renovare a Localului II al Liceului „Simion Stolnicu” din orasul Comarnic”

Hotarare nr. 78 privind modificarea HCL nr. 19 din 15.03.2017 de aprobare a indicatorilor tehnico-economici rezultati in urma revizuirii devizului general intocmit pentru realizarea obiectivului de investitii <Documentatia pentru avizarea lucrarilor de interventii pentru executia unor lucrari de consolidare, reparatii generale si renovare a Localului II al Liceului „Simion Stolnicu” din orasul Comarnic>

Hotarare nr. 77 privind rectificarea bugetului orasului Comarnic pe anul 2017

Hotarare nr. 76 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local in Consiliul de Administratie al Liceului „Simion Stolnicu” Comarnic

Hotarare nr. 75 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale nr. 2 Comarnic

Hotarare nr. 74 privind aprobarea instituirea unui drept de servitute de trecere pe un teren ce apartine Consiliului Local situat in T55, P493

Hotarare nr. 73 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati in urma elaborarii documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii pentru obiectivul de investitii <Consolidare versant pentru punere in siguranta strada Garlici, punctul La Rosa Ion si strada Valea Candei -punctul Badea Ion>

Hotarare nr. 72 privind aprobarea demararii procedurii in vederea vanzarii unui imobil apartinand domeniului privat al orasului Comarnic, str. Republicii nr. 23

Hotarare nr. 71 privind modificarea organigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului orasului Comarnic prin infiintare compartiment Cabinet medical scolar

Hotarare nr. 70 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2018

Hotarare nr. 69 privind aprobarea sumelor necesare decontarii cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice din cadrul Liceului „Simion Stolnicu”

Hotarare nr. 67 privind asocierea Orasului Comarnic cu Judetul Prahova in vederea realizarii lucrarii ” Amenajari exterioare Centru SMURD , clinica medicala si spatii de cazare-oras Comarnic”

Hotarare nr. 66 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati in urma elaborarii documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii pentru obiectivul de investitii <Consolidare versant pentru punere in siguranta strada Poiana, punctul Munteni>

Hotarare nr. 65 privind modificarea organigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului orasului Comarnic

Hotarare nr. 64 privind aprobarea sumelor necesare decontarii cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice din cadrul Scolii Gimnaziale nr. 2 Comarnic

Hotarare nr. 63 privind aprobarea sumelor necesare decontarii cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice din cadrul Liceului „Simion Stolnicu”

Hotarare nr. 62 privind aprobarea expertizei tehnice pentru Localul II al Liceului Simion Stolnicu Comarnic

Hotarare nr. 61 privind aprobarea incheierii unui contract de asistenta juridica pe domeniile achizitii publice, fonduri structurale europene si parteneriat public-privat

Hotarare nr. 60 privind introducerea in domeniul privat al orasului Comarnic a unui teren situat in UTR nr. 5 – zona centrala

Hotarare nr. 59 privind introducerea in domeniul privat al orasului Comarnic a unui teren 

Hotarare nr. 58 privind stabilirea unor masuri administrative privind circulatia rutiera in orasului Comarnic

Hotarare nr. 56 privind stabilirea indemnizatiei lunare pentru consilierii locali si modificarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local Comarnic

Hotarare nr. 55 privind aprobarea bugetului local al orasului Comarnic la sfarsitul trimestrului II 2017

Hotarare nr. 54 privind aprobarea sumelor necesare decontarii cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice din cadrul Scolii Gimnaziale nr. 2 Comarnic

Hotarare nr. 53 privind aprobarea sumelor necesare decontarii cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice din cadrul Liceului „Simion Stolnicu”

Hotarare nr. 52 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati in urma elaborarii documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii pentru obiectivul de investitii <Consolidare versant pentru punere in siguranta strada Ghiosesti, punctul Burghezu-Facalet>

Hotarare nr. 51 privind rectificarea bugetului orasului Comarnic pe anul 2017

Hotarare nr. 50 privind aprobarea sumelor necesare decontarii cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice din cadrul Scolii Gimnaziale nr. 2 Comarnic

Hotarare nr. 49 privind aprobarea sumelor necesare decontarii cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice din cadrul Liceului „Simion Stolnicu”

Hotarare nr. 48 privind rectificarea bugetului orasului Comarnic pe anul 2017

Hotarare nr. 47 privind stabilirea procedurii cadru de aplicare a majorarii impozitului pentru cladirile si terenurile neingrijite cu pana la 500% si a criteriilor de incadrare a imobilelor in cladiri si terenuri neingrijite

Hotarare nr. 46 privind aprobarea perfectarii unui schimb de terenuri situate in Comarnic, str. Republicii nr.2 F

Hotarare nr. 45 privind aprobarea demararii procedurii in vederea vanzarii unui teren apartinand domeniului privat al orasului Comarnic, situat in Zona Industriala

Hotarare nr. 44 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele privind administrarea si gospodarirea domeniului public si privat al orasului Camarnic 

Hotarare nr. 43 privind aprobarea Planului de investitii pe anul 2017 la nivelul sistemului de alimentare cu apa al orasului Comarnic

Hotarare nr. 42 privind acordarea unui sprijin Financiar Parohiei „Nasterea Maicii Domnului” Ghiosesti ,in completarea fondurilor proprii

Hotarare nr. 41 privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei Comarnic, in completarea fondurilor proprii

Hotarare nr. 40 privind aprobarea sumelor necesare decontarii cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice din cadrul Scolii Gimnaziale nr.2 Comarnic

Hotarare nr. 39 privind aprobarea sumelor necesare decontarii cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice din cadrul Liceului „Simion Stolnicu”

Hotarare nr. 38 privind aprobarea demararii procedurii in vederea vanzarii unui teren apartinand domeniului privat al orasului Comarnic, situat in str. Poiana pct. ” Balaceni”

Hotarare nr. 37 privind aprobarea demararii procedurii in vederea vanzarii unui imobil apartinand domeniului privat al orasului Comarnic, situat in str. Valea Candei nr. 2

Hotarare nr. 36 privind aprobarea sustinerii financiare a Asociatiei Sportive „Viitorul Comarnic” in anul 2017

Hotarare nr. 35 privind aprobarea sustinerii financiare a Clubului Sportiv „Vulturul” Comarnic in anul 2017

Hotarare nr. 34 privind aprobarea executiei bugetului local al orasului Comarnic la sfarsitul trimestrului I 2017

Hotarare nr. 33 privind repartizarea si utilizarea excedentului bugetului local al anului 2016

Hotarare nr. 32 privind rectificarea bugetului orasului Comarnic pe anul 2017

Hotarare nr. 31 privind aprobarea sumelor necesare decontarii cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice din cadrul Scolii Gimnaziale nr. 2 Comarnic 

Hotarare nr. 30 privind aprobarea sumelor necesare decontarii cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice din cadrul Liceului „Simion Stolnicu”

Hotarare nr. 29 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale nr. 2 Comarnic

Hotarare nr. 28 privind aprobarea Documentatiei de Delegare a Serviciului Public de Salubrizare, la nivelul judetului Prahova, de catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara „Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor Prahova”

Hotarare nr. 27 privind aprobarea Studiului de Fundamentare pentru delegarea gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate in orasul Comarnic

Hotarare nr. 26 privind inchirierea unui imobil situat in orasul Comarnic -UTR nr. 16- Microferma zootehnica

Hotarare nr. 25 privind introducerea in domeniul privat al orasului Comarnic a unor terenuri

Hotarare nr. 24 privind trecerea unui imobil din domeniul public in domeniul privat al orasului Comarnic

Hotarare nr. 23 privind aprobarea bugetului orasului Comarnic pe anul 2017

Hotarare nr. 22 privind aprobarea sumelor necesare decontarii cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice din cadrul Scolii Gimnaziale nr.2 Comarnic

Hotarare nr. 21 privind aprobarea sumelor necesare decontarii cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice din cadrul Liceului „Simion Stolnicu”

Hotarare nr. 20 privind numirea in functia de consilier local in cadrul Consiliului local Comarnic a domnului Brinzi Dorel

Hotarare nr. 19 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati in urma revizuirii devizului general intocmit pentru realizarea obiectivului de investitii <Documentatia pentru avizarea lucrarilor de interventii pentru executia unor lucrari de consolidare, reparatii generale si renovare a Localului II al Liceului „Simion Stolnicu” din orasul Comarnic>

Hotarare nr. 18 privind aprobarea organizarii pasunatului si exploatarii pajistilor permanente aflate in domeniul public si privat al orasului Comarnic

Hotarare nr. 17 privind constituirea Comisiei de dare in plata si aprobarea documentatiei care insoteste cererea debitorilor, conform art. 263 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare

Hotarare nr. 16 privind modificarea HCL 42/30.08.2013

Hotarare nr. 15 privind emiterea acordului pentru reparatia „Refugiului Floreiul”

Hotarare nr. 14 privind aprobarea taxelor pentru activitatile autofinantate pe anul 2017

Hotarare nr. 13 privind prelungirea Contractului de Delegare a Gestiunii prin concesionarea serviciului de salubrizare din Orasul Comarnic

Hotarare nr. 12 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investitia „Modernizarea unor portiuni de drum din cartierele Vatra-Sat, Podul Vartos si Ghiosesti”

Hotarare nr. 11 privind stabilirea unor masuri administrative privind circulatia rutiera in cartierul Poiana

Hotarare nr. 10 privind aprobarea Planului de lucrari de interes local pe anul 2017 pentru beneficiarii venitului minim garantat

Hotarare nr. 9 privind aprobarea numarului maxim de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav

Hotarare nr. 8  privind repartizarea si utilizarea excedentului bugetului local al anului 2016

Hotarare nr. 7 privind aprobarea executiei bugetului local al orasului Comarnic la sfarsitul trimestrului IV 2016

Hotarare nr. 6 privind aprobarea retelei scolare din orasul Comarnic pentru anul scolar 2017-2018

Hotarare nr. 5 privind aprobarea sumelor necesare decontarii cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice din cadrul Scolii Gimnaziale nr. 2  Comarnic

Hotarare nr. 4 privind aprobarea sumelor necesare decontarii cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice din cadrul Liceului „Simion Stolnicu”

Hotarare nr. 3 privind numirea in functia de consilier local in cadrul Consiliului local Comarnic a domnului Goga Andrei Costin

Hotarare nr. 2 privind constatarea incetarii mandatului de consilier local al domnului Petre Constantin

Hotarare nr. 1 privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii dezvoltare pe anul 2016

Hotarare nr.103 privind rectificarea bugetului orasului Comarnic pe anul 2016

Hotarare nr.101 privind stabilirea taxelor si  impozitelor locale, precum si a taxelor speciale pentru anul 2017

Hotarare nr.100 privind rectificarea bugetului orasului Comarnic pe anul 2016

Hotarare nr.99 privind aprobarea sumelor necesare decontarii cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice din cadrul Scolii Gimnaziale nr.2 Comarnic

Hotarare nr.98 privind aprobarea sumelor necesare decontarii cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice din cadrul Liceului „Simion Stolnicu”

Hotarare nr.97 privind rectificarea bugetului orasului Comarnic pe anul 2016

Hotarare nr.96 privind organizarea si desfasurarea manifestarii cultural artistice „Poveste de iarna”

Hotarare nr.95 privind completarea HCL nr.31/30.07.2014 de aprobare taxa pentru spargere drum si a garantiei de buna executie

Hotarare nr.94 privind rectificarea bugetului orasului Comarnic pe anul 2016

Hotarare nr.93 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local in Comisia de Evaluare si Asigurare a Calitatii (CEAC) a Scolii Gimnaziale nr.2 Comarnic

Hotarare nr.92 privind aprobarea sumelor necesare decontarii cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice din cadrul Scolii Gimnaziale nr.2 Comarnic

Hotarare nr.91 privind aprobarea sumelor necesare decontarii cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice din cadrul Liceului „Simion Stolnicu”

Hotarare nr.90 privind acordul Consiliului Local Comarnic privind alimentarea cu energie electrica a lucrarii „Montare gari de primire/lansare godevil la Posada, pentru conductele ø20″ stalp 89 – Posada si ø20″ Posada – Mosu”

Hotarare nr.89 privind aprobarea Regulamentului privind emiterea ” Autorizatiei de spargere” si refacerea infrastructurii domeniului public si privat al orasului Comarnic

Hotarare nr.88 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Salii de sport a orasului Comarnic

Hotarare nr.87 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local in Comisia de Evaluare si Asigurare a Calitatii ( CEAC ) a Liceului „Simion Stolnicu ” Comarnic

Hotarare nr.86 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2017

Hotarare nr.85 privind modificare a organigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului orasului Comarnic

Hotarare nr.84 privind arpobarea sumelor necesare decontarii cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice din cadrul Scolii Gimnaziale nr.2 Comarnic

Hotarare nr.83 privind aprobarea sumelor necesare decontarii cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice din cadrul Liceului „Simion Stolnicu”

Hotarare nr.82 privind rectificarea bugetului orasului Comarnic pe anul 2016

Hotarare nr.81 privind aprobarea executiei bugetului local al orasului Comarnic la sfarsitul trimestrului III 2016

Hotarare nr.80 privind asocierea Orasului Comarnic cu Judetul Prahova in vederea continuarii lucrarii „Amenajare Centru SMURD, clinica medicala si spatii de cazare-oras Comarnic”

Hotarare nr.79 privind acordul de preluare a imobilului amplasat in orasul Comarnic str.Republicii,nr.2C de la DGFP Prahova

Hotarare nr.78 privind desemnarea reprezentantilor unitatii administrativ teritoriale in Adunarea Generala a ADI ” Parteneriatul pentru Managementul Apei -Prahova”

Hotarare nr.77 privind aprobarea sumelor necesare decontarii cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice din cadrul Scolii Gimnaziale nr.2 Comarnic

Hotarare nr.76 privind aprobarea sumelor necesare decontarii cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice din cadrul liceului „Simion Stolnicu”

Hotarare nr.75 privind aprobarea restituirii sumelor primite pana la 31.12.2015 pentru derularea proiectelor cu finantare din fonduri europene

Hotarare nr.74 privind rectificarea bugetului orasului Comarnic pe anul 2016

Hotarare nr.73 privind rectificarea bugetului orasului Comarnic pe anul 2016

Hotarare nr.69 privind aprobarea Regulamentului de acordare a normei de hrana pentru personal Serviciului „Politia locala” din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Comarnic

Hotarare nr.68 privind modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al primarului orasului Comarnic

Hotarare nr.65 privind preluarea unui spatiu cu destinatia cabinet medical situat in orasul Comarnic,Str. Replublicii nr. 30

Hotarare nr.63 privind desemnarea unui reprezentant al unitatii administrativ teritoriale in Adunarea Generala a ADI- „Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor Prahova”

Hotarare nr.62 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local in Consiliul de Administratie al Clubului Copiilor „Martha Bibescu”

Hotarare nr.61 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale nr.2 Comarnic

Hotarare nr.60 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local in Consiliul de Administratie al Liceului „Simion Stolnicu” Comarnic

Hotarare nr.59 privind aprobarea sumelor necesare decontarii cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice din cadrul Scolii Gimnaziale nr.2 Comarnic

Hotarare nr.57 privind imputernicirea domnului primar al orasului Comarnic sa semneze contractul de vanzare – cumparare a terenului in suprafata de 2709 mp

Hotarare nr.56 privind modificarea HCL 77/30.11.2011 de aprobare a tarifelor la serviciile prestate de utilizatorii din „Piata Centrala Comarnic”

Hotarare nr.55 privind rectificarea bugetului orasului Comarnic pe anul 2016

Hotarare nr.54 privind modificarea componentei comisiilor de specialitate ale Consiliului Local stabilite prin HCL 52/28.06.2016

Hotarare nr.53 privind numirea in functia de consilier local in cadrul Consiliului local Comarnic a domnului Brinzi Bogdan Florin

Hotarare nr.52 privind constatarea incetarii mandatului de consilier local al domnului Mircea Costin Coca