Hotarari

Hotarare nr.103 privind rectificarea bugetului orasului Comarnic pe anul 2016

Hotarare nr.101 privind stabilirea taxelor si  impozitelor locale, precum si a taxelor speciale pentru anul 2017

Hotarare nr.100 privind rectificarea bugetului orasului Comarnic pe anul 2016

Hotarare nr.99 privind aprobarea sumelor necesare decontarii cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice din cadrul Scolii Gimnaziale nr.2 Comarnic

Hotarare nr.98 privind aprobarea sumelor necesare decontarii cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice din cadrul Liceului „Simion Stolnicu”

Hotarare nr.97 privind rectificarea bugetului orasului Comarnic pe anul 2016

Hotarare nr.96 privind organizarea si desfasurarea manifestarii cultural artistice „Poveste de iarna”

Hotarare nr.95 privind completarea HCL nr.31/30.07.2014 de aprobare taxa pentru spargere drum si a garantiei de buna executie

Hotarare nr.94 privind rectificarea bugetului orasului Comarnic pe anul 2016

Hotarare nr.93 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local in Comisia de Evaluare si Asigurare a Calitatii (CEAC) a Scolii Gimnaziale nr.2 Comarnic

Hotarare nr.92 privind aprobarea sumelor necesare decontarii cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice din cadrul Scolii Gimnaziale nr.2 Comarnic

Hotarare nr.91 privind aprobarea sumelor necesare decontarii cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice din cadrul Liceului „Simion Stolnicu”

Hotarare nr.90 privind acordul Consiliului Local Comarnic privind alimentarea cu energie electrica a lucrarii „Montare gari de primire/lansare godevil la Posada, pentru conductele ø20″ stalp 89 – Posada si ø20″ Posada – Mosu”

Hotarare nr.89 privind aprobarea Regulamentului privind emiterea ” Autorizatiei de spargere” si refacerea infrastructurii domeniului public si privat al orasului Comarnic

Hotarare nr.88 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Salii de sport a orasului Comarnic

Hotarare nr.87 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local in Comisia de Evaluare si Asigurare a Calitatii ( CEAC ) a Liceului „Simion Stolnicu ” Comarnic

Hotarare nr.86 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2017

Hotarare nr.85 privind modificare a organigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului orasului Comarnic

Hotarare nr.84 privind arpobarea sumelor necesare decontarii cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice din cadrul Scolii Gimnaziale nr.2 Comarnic

Hotarare nr.83 privind aprobarea sumelor necesare decontarii cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice din cadrul Liceului „Simion Stolnicu”

Hotarare nr.82 privind rectificarea bugetului orasului Comarnic pe anul 2016

Hotarare nr.81 privind aprobarea executiei bugetului local al orasului Comarnic la sfarsitul trimestrului III 2016

Hotarare nr.80 privind asocierea Orasului Comarnic cu Judetul Prahova in vederea continuarii lucrarii „Amenajare Centru SMURD, clinica medicala si spatii de cazare-oras Comarnic”

Hotarare nr.79 privind acordul de preluare a imobilului amplasat in orasul Comarnic str.Republicii,nr.2C de la DGFP Prahova

Hotarare nr.78 privind desemnarea reprezentantilor unitatii administrativ teritoriale in Adunarea Generala a ADI ” Parteneriatul pentru Managementul Apei -Prahova”

Hotarare nr.77 privind aprobarea sumelor necesare decontarii cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice din cadrul Scolii Gimnaziale nr.2 Comarnic

Hotarare nr.76 privind aprobarea sumelor necesare decontarii cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice din cadrul liceului „Simion Stolnicu”

Hotarare nr.75 privind aprobarea restituirii sumelor primite pana la 31.12.2015 pentru derularea proiectelor cu finantare din fonduri europene

Hotarare nr.74 privind rectificarea bugetului orasului Comarnic pe anul 2016

Hotarare nr.73 privind rectificarea bugetului orasului Comarnic pe anul 2016

Hotarare nr.69 privind aprobarea Regulamentului de acordare a normei de hrana pentru personal Serviciului „Politia locala” din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Comarnic

Hotarare nr.68 privind modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al primarului orasului Comarnic

Hotarare nr.65 privind preluarea unui spatiu cu destinatia cabinet medical situat in orasul Comarnic,Str. Replublicii nr. 30

Hotarare nr.63 privind desemnarea unui reprezentant al unitatii administrativ teritoriale in Adunarea Generala a ADI- „Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor Prahova”

Hotarare nr.62 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local in Consiliul de Administratie al Clubului Copiilor „Martha Bibescu”

Hotarare nr.61 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale nr.2 Comarnic

Hotarare nr.60 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local in Consiliul de Administratie al Liceului „Simion Stolnicu” Comarnic

Hotarare nr.59 privind aprobarea sumelor necesare decontarii cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice din cadrul Scolii Gimnaziale nr.2 Comarnic

Hotarare nr.57 privind imputernicirea domnului primar al orasului Comarnic sa semneze contractul de vanzare – cumparare a terenului in suprafata de 2709 mp

Hotarare nr.56 privind modificarea HCL 77/30.11.2011 de aprobare a tarifelor la serviciile prestate de utilizatorii din „Piata Centrala Comarnic”

Hotarare nr.55 privind rectificarea bugetului orasului Comarnic pe anul 2016

Hotarare nr.54 privind modificarea componentei comisiilor de specialitate ale Consiliului Local stabilite prin HCL 52/28.06.2016

Hotarare nr.53 privind numirea in functia de consilier local in cadrul Consiliului local Comarnic a domnului Brinzi Bogdan Florin

Hotarare nr.52 privind constatarea incetarii mandatului de consilier local al domnului Mircea Costin Coca